InnerLife Faglige Forbund

På våre nettsider finner du informasjon om InnerLife behandlingstilbud, og hva du kan forvente deg som klient. InnerLife Faglige Forbund kvalitetssikrer forholdet mellom terapeut og klient. Utdannede InnerLifeTerapeuter som er medlemmer i ILF forplikter seg å følge de etiske retningslinjer, og deltar på ett til to årlige oppdateringskurs.