Faget/utdannelsen

Alle InnerLifeTerapeuter har tatt den 4-årige InnerLife-utdannelsen ved ArunA-Akademiet. I tillegg til å utdanne terapeuter, tilbyr Shalini Lind fra InnerLife-Akademidet (tidl. ArunA-Akademiet) en rekke selvutviklingskurs og foredrag.

InnerLife som fag og metode har gradvis blitt utviklet av Shalini Lind i samspill med kursdeltakere og siden starten i 1985. InnerLife-tilbudet er unikt ved at vi arbeider parallelt med menneskets kropp, psyke og åndskraft. Vi er av den oppfatning  at hele mennesket må med i det terapeutiske forløp for at vi skal lære å elske, tåle smerte, innrømme våre feil, lytte til intuisjonen og forme livet i tråd med det vi ønsker.

De senere årene har den tantriske prosess, og kunnskapen om energikroppens lovmessigheter blitt stadig viktigere i det terapeutiske arbeidet.

På nettsidene til InnerLife/ ArunA-Akademiet finner du informasjon om utdanning, kurs og foredrag.

 www.innerlife.no