Innmelding og utmelding

Innmelding i ILF gjelder kun for de som har tatt 4-årig InnerLifeTerapeut-utdannelse ved ArunA-Akademiet og for de InnerLife Tantriske Massører som er godkjent av Akademiet.

Bekreftelse/avkreftelse på medlemsskap i ILF
Tilbyr du både InnerLifeTerapi og Tantrisk Massasje krysser du av for begge valgene. Som ILF-venn ønsker du å holde deg oppdatert på faget, men er ikke aktivt utøver. Medlemskontingent for aktiv utøver er kr 750,- og for ILF-venn kr 200,-.
Som aktivt utøvende medlem plikter du å ha utøverforsikring. Du kan ordne det på egen hånd, men det blir noe dyrere. Forsikring via ILF koster kr 600,-. Er du i praksisår som Tantrisk Massør står du under ArunA-Akademiets ansvar og trenger ikke egen forsikring, men vil trenge forsikring så snart du går ut med fullverdig tilbud.
Sending