Klageinstans / etisk råd

InnerLife Faglige Forbund har et etisk råd, bestående av to erfarne InnerLifeTerapeuter.  Etisk råd fungerer som klageinstans i tilfelle av misnøye fra klienter.

Dersom du er klient hos en InnerLifeTerapeut som er medlem av ILF og du opplever kritikkverdig behandling kan du klage til etisk råd.

Mette Torgerstuen: 932 22 192 / mettetorgerstuen7@gmail.com

Marianne Aasmoe: 924 06 702 / aasmoe59@gmail.com