Kvalitetssikring

Kun den terapeut, massør eller coach som har gyldig InnerLifeExperience-sertifikat har rett til å kalle seg InnerLifeMassør,  InnerLifeTerapeut  eller InnerLifeCoach.

Sertifikatet er en forsikring om at du som massør, terapeut eller coach er kvalitetssikret gjennom fagforbundets  virksomhet. Dette innebærer to årlige oppdateringskurs.  Minimum  6 egenterapitimer med veiledning.  I tillegg følger de etiske retningslinjer.

For bestilling av InnerLifeMassaje, InnerLifeterapi eller InnerLifeCoach ta direkte kontakt med en av de som står på listen som praktiserer nær ditt hjemsted. Du vil  se at noen tilbyr både massasje, terapi og coaching. Andre kun massasjen eller coaching. Ved å lese om de ulike forløpene vil du lettere kunne avgjøre hva du ønsker å fokusere på i forhold til der du er.

Fagforbundets styre 2016
  • Gro Hammestad Næss: Styreleder
  • Monica Josefine Hjelle: Nestleder
  • Shalini Lind : styremedlem, representant for ArunA-Akademiet
  • Kerste Sophie Nitter: styremedlem, sekretær